Aceto di Vino Bianco - Acetaia San Giacomo - 8.4 oz

White wine vinegar from the award winning Acetaia San Giacomo in Emilia-Romagna.

Search