(2) Filet Mignon, CAB Ohio Prime - Two x 8 oz

Certified Angus Beef. Ohio Prime Filet Mignon. 

Search